30105550 // aukkho@samsoe.dk

Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage i ungdomsskole

Ungdomsskolen er for alle kommunens unge mellem 13-18 år. Det er hensigten at få så bredt et udvalg af ungdommen til at deltage i ungdomsskolens fag, som skal indeholde boglige, kreative og kropsligt udfordrende aspekter. Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har vedtaget at unge fra 7. klasse kan deltage i det kommunale ungdomsskoletilbud.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig på Ungdomsskolens hjemmeside.

Ungdomsskolen udsender hvert år et program til alle unge mellem 13-18 år. I programmet kan du læse om undervisningen og finde en tilmeldingsblanket, som du kan bruge, hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig på hjemmesiden. Du kan desuden også på hjemmesiden læse om de enkelte fag, samt se nyheder fra Ungdomsskolen.

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis for deltagerne og foregår for det meste på kommunens skoler. Der kan forekomme enkelte arrangementer hvor der kræves deltagerbetaling som f.eks. prøvegebyrer og egenbetaling ved rejseaktiviteter.

Hvornår er der undervisning?

En del af undervisningen foregår om eftermiddagen eller aftenen som et etårigt forløb. Andre kurser/hold afvikles over en eller flere weekender. Der kan desuden afvikles undervisning som enkeltarrangementer om aftenen eller i weekender.

Hvad hvis mit barn kommer til skade?

Samsø Kommune har ingen forsikring, som dækker elever, idet det ikke længere er lovligt for en kommune at tegne ulykkesforsikring for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler. Derfor opfordrer vi alle forældre til at tegne en fritids-/ulykkesforsikring for deres barn.

I forbindelse med udlandsrejser kan der gælde andre regler.