30105550 // aukkho@samsoe.dk

Undervisning

Heltidsundervisning

Hvis du har svært ved at finde dig til rette i den almindelige folkeskole og måske er bagude i et eller flere fag, kan ungdomsskolen være et godt alternativ.

Her er en skoledag mange gange helt anderledes fra den skoledag, du kender fra folkeskolen. Der vil som regel være mere praktisk undervisning, fx i værksteder og køkkener, eller du kan komme i praktik i en virksomhed sideløbende med undervisningen.

Målet er at gennemføre folkeskolens afgangsprøve og komme videre til en ungdomsuddannelse eller i job.

Fritidsundervisning

Noget af det, der fylder mest på ungdomsskolerne, er fritidsundervisningen. De tilbudte fag varierer meget fra ungdomsskole til ungdomsskole, men oftest kan du fx gå til fremmedsprog, som tysk og fransk. Det er dog langt fra alle fag, der er boglige. Eksempler på ungdomsskolefag kan være:

  • klatring
  • syning
  • selvforsvar
  • madlavning
  • rollespil.

Besøg din lokale ungdomsskoles hjemmeside for at se, hvilke fag, den tilbyder.

Knallertkørekort

Skal du tage knallertkørekort er det som regel din lokale ungdomsskole, der står for undervisningen.

Undervisningen består af både teori og praksis - dvs., at du både skal læse, udfylde skriftlige prøver og ud at køre på vejene med en lærer.