30105550 // aukkho@samsoe.dk

Forretningsplan

Ungdomsskolens formål er beskrevet i Lov om ungdomsskoler:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."   

Samsø Ungdomsskole tilbyder dig bl.a. almen undervisning i fx sprog, kreative og tekniske fag, undervisning i idræt prøveforberedende undervisning (folkeskolens afgangsprøver), knallertundervisning, specialundervisning for unge handicappede og indvandrerundervisning.

Organisation

Samsø Ungdomsskole er en del af Samsø Kommunes skoletilbud og hører under Børn, Unge og Kulturforvaltningen.

Ungdomsskolen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer hvor 2 er udpeget politisk, 2 er udpeget af hhv. arbejdsgiverside og lønmodtagerside, 1 er medarbejderrepræsentant og endelig er der 2 elevrepræsentanter. Endvidere deltager lederen af Samsø Ungdomsskole som sekretær ved bestyrelsesmøder.

Visioner/målsætninger

Ungdomsskolen ønsker at være medvirkende til ud over at give de unge faglige kvalifikationer at udvikle deres handlemuligheder i fællesskabet. Dette ønskes iværksat af viften af tilbud i ungdomsskolen. Ungdomsskolen ønsker at være en naturlig del af de unges muligheder i nærsamfundet og dermed være medvirkende til at bidrage konstruktivt til de unges udvikling til demokratiske borgere. Ungdomsskolen ønsker at udvikle samarbejdet med nuværende partnere og skabe muligheder for nye samarbejdspartnere. Dette kan gøres ved åbenhed og vigtigheden af at det er de unge det drejer sig om. Ungdomsskolen ønsker at medvirke til udarbejdelsen af en kommunal ungdomspolitik. Dette gøres bl.a. ved at være en del af kommunens SSP udvalg.

Ungdomsskolens muligheder

Ungdomsskolen giver muligheder for mange forskelligartede tilbud. Det er grundlæggende vigtigt for ungdomsskolen at så mange som muligt får mulighed for at deltage uden at det skal være i konkurrence til det frie foreningsliv på Samsø. Ungdomsskolen forsøger desuden at finde samarbejdspartnere som gør det muligt at øge mulighederne for de unge.